Singelloop Middelburg 2010

Actie zaterdagmiddag tijdens de Singelloop in Middelburg, de zon deed zijn best en tooide  de bolwerken fraai in herfstkleur.

Verslag en uitslagen op Atletiek Zeeland

 

 

 

 

Winnaar Ronnie Overgaauw op kop

 

 

 

 

 

 

Zwanenwater op een herfstachtige middag

Eind oktober een paar dagen Noord-Holland er staat veel wind en zo nu en dan wat regen maar ik besluit toch om een bezoek te brengen aan het vogelparadijs in de duinen het Zwanenwater.

Geen lid van Natuurmonumenten betekent een toegangskaartje kopen bij de ingang aan de doorgaande weg richting Callantsoog. Het is uiteraard niet druk op deze herfstachtige dag ik denk dat ik de enige bezoeker ben deze middag ik loop de route die aangegeven is in de folder die beschikbaar is bij de ingang.

Het eerste gedeelte loop ik met de wind tegen aan de rand van het duingebied en het natte gedeelte van het duinmeer Eerste Water. Van vogels zal vandaag weinig te verwachten zijn er is te veel wind, ze zitten vandaag heerlijk in de beschutting, en er is geen vogeltrek want de wind zit totaal in de verkeerde hoek uit het zuiden.

Mijn eerste vogels zie ik vanuit de eerste observatie hut die goed gecamoufleerd een aardig stuk in het duinmeer staat, hier alleen wat Futen en Kuifeenden. Nu loop ik verder naar de tweede observatie hut op de kop van het grootste natuurlijke duinmeer van Europa de Tweede Kamer ook hier is nagenoeg niets te zien door de harde wind die door de kijkgaten door de hut blazen. Langs het pad richting deze hut wel ontzettend veel merels die in de braamstruiken aan het foerageren zijn.

Het tweede gedeelte gaat hoofdzakelijk door een duingebied wat begroeid is met wilgen, berken en de Amerikaanse vogelkers de pest in de meeste duingebieden. Even verder zie ik wel dat er hard aan gewerkt wordt om de uitbreiding van de Vogelkers tot stand te brengen. In dit gedeelte toch wat leuke waarnemingen zoals een Smelleken, Torenvalk, Staartmezen en Koolmezen.

Toch geen spijt van deze wandeling de verwachtingen waren gezien het weer niet hooggespannen, ik kom hier zeker nog een keer terug en dat zal dan in het voorjaar zijn want dan is dit gebied op zijn mooist.

 

Ingang Zwanenwater

 

 

 

 

 

 

 

 

Duinmeer Eerste Kamer

 

 

Ingang observatiehut

 

 

Struikheide

 

 

Strijd tegen de Vogelkers

 

 

Observatiehut

 

 

 

Schuimkoppen op het Duinmeer

Veermansplaat in de Grevelingen

Zaterdag een dagje op bezoek geweest bij Staatsbosbeheer met als thema beleef het water, de eilanden en elementen van de Grevelingen een spannende en natuurlijke manier tijdens de vrijwiligersdag 2010. Deze dag werd georganiseerd voor alle vrijwilligers die actief zijn voor Staatsbosbeheer.

Het grootste gedeelte van deze dag speelde zicht af op de voormalige zandplaat de Veermansplaat een langgerekt eiland, met een breedte van ± 1 km en een lengte van ± 4 km, ca. 370 ha groot en gelegen tussen de Slikken van Goeree en de Slikken van Bommenede. Het is het meest begroeide eiland in de Grevelingen met grote oppervlakten Duindoornstruiken en Wilgen.

Langs de randen liggen schelpenbanken en slikachtig terrein. Veermansplaat wordt begraasd met Shetlandpony’s (jaarrondbegrazing) en met koeien (seizoenbegrazing); daarnaast worden delen gemaaid (bron: Trudy Leerschoon, Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen).

De Parnassia is een van de laatst bloeiende planten van de Grevelingen, het is erg nat op het eiland je loopt regelmatig tot je enkels in het water. Vandaag weer veel opgestoken van de ervaring van mede natuurgidsen over de daar voorkomende planten niet mijn sterkste kant, ik zelf had wat meer aandacht voor de vogels dat viel in het begin wat tegen nagenoeg geen zangvogels in het struikgewas ik had deze dag mijn hoop gevestigd op een jagende Zeearend.

Het is vandaag bij een jagende Slechtvalk en Smelleken gebleven, maar de veelheid aan watervogels maakte weer veel goed, zoals de Lepelaars, Kleine Zilverreigers en de vele Steltlopers en Eenden soorten.

Na het bezoek aan de Veermansplaat varen we via de Stampersplaat weer terug naar de haven van Bommenede, met als verrassing een rustende Zeehond op oeververdediging.

De Zeearend zondag wel gezien boven Walcheren een geweldige ervaring om deze grote vogel te zien zweven.

 

Veermansplaat

 

Parnassia

 

Herfstbitterling

 

 

Wilgenhoutrups

 

 

Wandelpad !

 

 

Kleine Veermansplaat

 

 

 

 

 

 

Draaihals in de tuin

Wat een mooi moment dinsdag in de tuin, rond tien uur net aan de koffie zie ik een vogel die een ander gedrag toont dan de dagelijkse vogels die in onze tuin verblijven. Ik had het vermoeden dat het een Draaihals was maar het moment was te kort om er zeker van te zijn.

Tijdens de afwas van het avondeten was mijn blik nog steeds gericht op de tuin ik zie op de zelfde plaats onder de Berk weer de zelfde vogel met hetzelfde gedrag als vanmorgen, nu kon ik hem goed observeren met mijn kijker maar helaas te weinig licht voor een foto ik wist het zeker een Draaihals. Nadat hij een bad had genomen in de vijver vloog hij in een boom om zich op te poetsen om daarna te verdwijnen in een boom op zoek naar een slaapplaats voor de nacht.

Vanmorgen gelijk bij het licht worden de tuin afgezocht maar niets gevonden ik ging er vanuit dat hij inmiddels zijn trektocht naar het zuiden had voortgezet, maar wederom rond tien uur dook hij weer op in de tuin op dezelfde plaats met zijn zoektocht naar larven en mieren.

De camera op de aanrecht en snel een foto met mijn 200 mm lens helaas niet toereikend om er een mooie plaat van te maken maar wel de moeite waard om hem op mijn blog te plaatsen.

De natuur blijft boeien.

 

Draaihals

Alleen maar vogels

Al jaren ben ik lid van de vogelwerkgroep Walcheren, maar het hardlopen en het fietsen koste mij zoveel tijd dat er voor het vogelen nagenoeg geen tijd meer over was dan enkel van het zien en horen tijdens mijn trainingen onderweg in de natuur. Al volgde ik het altijd wel via de e-mail van de vogelwerkgroepen en iedere dag via de site van waarnemen en trektellen, en voor een bijzondere waarneming op Walcheren daar ging ik wel voor op pad.
Trouwens de belangstelling voor de vogelwereld is ontstaan tijdens mijn hardlooptrainingen in het waterwingebied Oranjezon waar ik toen mijn eerste Purperreiger in de oude waterkanalen zag foerageren.

Nu ik wat meer tijd heb en door omstandigheden niet meer zo intensief met het sporten bezig ben probeer ik mij weer wat meer te verdiepen in de fascineren vogelwereld. De laatste dagen ben ik dan ook regelmatig aan de westkust van Walcheren te vinden, vooral als de wind vanuit het noordwesten waait dan is Westkapelle een uitstekende plaats om vogels over zee te zien trekken, hier worden de vogels door de wind tegen de kust aan geduwd.

En vanuit de vogelkijkhut op de uiterste noordwesthoek van Walcheren heb je een uitstekend uitzicht over de zee en over de duinen richting Domburg. Ook is het momenteel te merken in je eigen tuin de Roodborst, Heggenmus en Zanglijster zijn weer terug het is momenteel ook aan de kuststrook een komen en gaan van doortrekkers die normaliter hier niet aanwezig zijn. Het is voor mij wel een probleem om alle vreemdelingen goed te determineren, meestal zijn er op deze plaatsen wel een aantal vogelaars aanwezig die met een snelle blik de vogel een naam kunnen geven het geringste geluid dat ze horen is soms al voldoende.

Waarnemingen van de laatste dagen Jan van Gent, Grote Stern, Zwarte Zee-eend, Groet Jager, Bladkoning, Bonte Vliegenvanger, Tuinfluiter, Tapuit, Paapje, Vuurgoudhaantje, Gekraagde Roodstaart en in grote aantallen aan het doortrekken de Roodborst en de Zanglijster het is weer genieten in de natuur ook zonder mijn hardloopschoenen aan en even niet op de racefiets.

Tuinfluiter

 

 

Opslagterrein Erica Westkapelle

 

 

Mantelmeeuw juveniel

 

 

 

Zeedijk Westkapelle

 

 

 

Tuinfluiter