Tapuit (Oenanthe oenanthe) Zeedijk Westkapelle

Alleen met het weekend wat tijd om de natuur in te gaan, maar helaas het weer werkte niet mee het was somber en nat.

Geen optimaal weer voor de vogeltrek maar toch maar naar buiten op zoek naar de onverwachte dwaalgast, maar helaas die was voor mij dit weekend niet weggelegd.

Maar toch genoten van de gewone soorten die hier aan de kust zijn te bewonderen, en vooral de Tapuit liet zich goed zien aan de Zeedijk van Westkapelle.

Ook nog een Egel gered uit een benarde situatie, het diertje was op zijn rug vast komen te zitten in de modder.

Zijn stekels zaten diep in de modder en kon zich zelf daardoor niet omdraaien, van achter de afrastering heb ik met behulp van een punt van een paraplu de Egel weer op zijn pootjes gezet.

De natuur blijf boeien.

 Tapuit (Oenanthe oenanthe)  Zeedijk Westkapelle

Kleine Vliegenvanger (Ficedula parva) Ouddorp

Maandagmorgen na de koffie zie ik op waarnemen.nl  de dat de Kleine Vliegenvanger weer is gesignaleerd aan de duinrand van de Groeneweg bij Ouddorp.

In de maand oktober kan je bijzondere dwaalgasten verwachten langs de kust, en als het binnen redelijk afstand is dan wil ik daar van genieten.

Omstreeks elf uur ben ik op de plaats van de waarneming, ik heb hem snel in het vizier maar is ook even snel weer verdwenen in het struweel.

Op onverwachte momenten komt hij te voorschijn om een insect te vangen, helaas iedere keer te snel om een goede foto te maken.

Mogelijk ben ik ook niet zo snel van reactie met de camera, omdat ik eerst onder de indruk ben van de vogel zelf.

Verder was het in het duingebied van Ouddorp genieten met nog meer leuke waarnemingen, zoals een Houtsnip, Roodborsttapuit, Keep, Grauwe Vliegenvanger, Goudhaantje, Bladkoning en een Bruine Kiekendief.

Helaas na half twee was de Kleine Vliegenvanger niet meer in beeld mogelijk door mede vogelaars die via de tuin van de duinwoning dichterbij wilde komen, helaas ten koste van de andere vogelaars die keurig langs het fietspad stonden te wachten.

Kleine Vliegenvanger

Grauwe Vliegenvanger

Roodborsttapuit

Europese Kanarie – Serinus serinus

Een waarneming van een Europese Kanarie is geen soort die ik regelmatig zo mooi kon bekijken en bewonderen als vanmorgen op het puinpad onder aan de duinen ten zuiden van Westkapelle.

Meestal blijf het alleen tijdens de voor of najaarstrek met een korte blik tijdens de vlucht op de onderzijde van de vogel, maar nu zelfs al een paar dagen is een groep van zes aanwezig in Westkapelle.

Zie waarnemen.nl

 

 

 

Kustmarathon 2012

Rust vandaag op de Zeedijk van Westkapelle, zaterdag en zondag is dit het domein en in het bezit van duizenden deelnemers aan de Kustmarathon.
Vanmiddag heerlijk genoten van de zeevogeltrek met leuke waarnemingen.

Westkapelle telpost vanmiddag:

Smelleken, Kleine Jager, Rotgans, Jan v Gent, Noordse Pijlstormvogel, min 500 Zwarte zee-eenden, Rotganzen, Paarse strandloper, en Zilverplevieren.