Oranjezon zomertijd

Vanmorgen een wandeling door het voormalige waterwingebied Oranjezon, aan de noordzijde in de duinen van Walcheren nu in beheer bij het Zeeuwse Landschap.

Scholekster – Haematopus ostralegus


Voorjaar op het bedrijventerrein  Arnestein Middelburg, de Scholekster heeft het moeilijk  de laatste jaren in Nederland ook in onze Delta. Bij gebrek aan een geschrikt broedbiotoop zoeken ze hun toevlucht naar stedelijke gebieden waaronder bedrijventerreinen met veel platte daken.Vandaag heb ik op Arnestein minimaal 6 territoriums geteld, we gaan het volgen wat het resultaat zal zijn voor het komende broedseizoen. De risico’s van het broeden op de daken is erg groot veel jonge vogels redden het niet om heelhuids beneden te komen.

05-03-2017