Oranjezon – Klapekster – Great Grey Shrike

Een prachtige dag in het voormalige waterwingebied Oranjezon, er verblijft daar al enige weken een Klapekster die vandaag druk in de weer was met het vangen van insecten. Mogelijk zal hij hier overwinteren.

 

Oranjezon, Oostkapelle, Zeeland. NL