Kwak – Black-crowned Night Heron

Er zijn in 2010 6 vogels ontsnapt met witte kweekringen uit een volière op een locatie op Walcheren. Er heeft zich nu op Walcheren voornamelijk in het park Toorenvliedt Middelburg een populatie gevormd van deze gekweekte en wilde vogels. De vogels komen dagelijks tijdens het broedseizoen terug naar de voormalige volière om te foerageren bijvoederen door de voormalige kweker. Dus inmiddels is een populatie van gekweekte en verwilderde vogels van minimaal 24 vogels ontstaan. Deze vogels overwinteren voornamelijk in het Veersebos. Zo is het ook gegaan met de Ooievaars op Walcheren die hebben inmiddels ook partners gevonden van buiten de provincie.